Nové příležitosti
z pohodlí domova.

Jak najít toho správného odborníka? Jak najít nového klienta? Jak doručit udělanou práci a předat odměnu, když jste se nikdy nepotkali a dělí vás stovky kilometrů? Jak se zajistit proti nepoctivcům?

Vše jsme již za vás vyřešili!

KRITICI jsou nejen technologický systém pro zprostředkování a řízení drobných kontraktů, ale také bezpečná a důveryhodná autorita v roli facilitátora vztahu mezi zadavatelem a zpracovatelem od zadání kontraktu až po odevzdání hotové práce a výplatu odměny.

KRITICI vás spojí s těmi správnými lidmi a navíc vám poskytnou ochranu před riziky služeb na dálku.
Netušené možnosti.
Jistota.

Jistota pro zadavatele

KRITICI zajistí, že odměna bude vyplacena zpracovateli až ve chvíli, kdy budete držet hotovou zakázku v ruce. Teprve až řádně překontrolujete odvedenou práci můžete osobně odsouhlasit výplatu uložené odměny. V případě, že zpracovatel očividně neplní své povinnosti vyplývající z kontraktu, celou uloženou odměnu zpracovateli vám vrátíme.

Platební transakce jsou zajištěny špičkovými technologickými prostředky lídra v oblasti elektronických plateb, společností Braintree, divize společnosti PayPal Holdings, Inc. Požadavky na důvěrnost platby jsou tak vysoké, že ani platforma KRITICI nemá přístup k informacím o vaší kreditní kartě.

Jistota pro zpracovatele

Zpracovatelům kontraktů garantujeme výplatu slíbené odměny za dobře odvedenou práci. Nemůže se vám stát, že odevzdáte dobře odvedenou práci a nikdy své peníze neuvidíte. Již se vám nestane, že si zadavatel po zahájení prací celou záležitost rozmyslí a vycouvá. Nestane se ani to, že se zadavatel po odevzdání práce vypaří nebo vás odbude s poukázáním na dočasný nedostatek financí.

Všechny tyto problémy jsme za vás již vyřešili, abyste se vy mohli nerušeně věnovat své práci, kterou umíte nejlépe a vaši zákazníci byli maximálně spokojeni.

Záleží nám na vaší
spokojenosti!