Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel je v evidenci registrovaných správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00049641.
  2. Provozovatel zpracovává údaje o svých uživatelích jen v rozsahu a za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z předmětu činnosti portálu KRITICI.
  3. Na portále KRITICI je dbáno na ochranu soukromí každého z uživatelů. S údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy především na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  4. Každý registrovaný uživatel, nebo uživatel využívající portál KRITICI souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zcela dobrovolně v rámci své registrace nebo návštěvy portálu, sděluje. Každý uživatel může kdykoliv zažádat o vymazání svých osobních informací z databáze. Tato žádost musí být doručena provozovateli písemnou formou.
  5. Každý uživatel je zodpovědný za správnost údajů, které poskytne. V případě špatně zadaných údajů nese uživatel veškerou zodpovědnost za vzniklé škody. V případě změny osobních údajů je uživatel povinen Provozovatele neprodleně informovat.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo sdělit kontaktní informace na uživatele jinému uživateli. Toto opatření se týká jen uživatelů, kteří spolu vstoupili prostřednictvím portálu KRITICI v jednání. Kupříkladu Provozovatel může, pokud si to situace žádá, sdělit veškeré dostupné kontaktní údaje zadavateli projektu, pro kterého daný uživatel prováděl vypracování projektu. Toto opatření je vymezeno za účelem zlepšení komunikace jednotlivých smluvních stran při účasti na konkrétním projektu.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.
  8. Tento webový server používá pokročilé funkce služby Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“), které mohou vést k jednoznačné identifikaci vašeho prohlížeče. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na počítači, které umožňují analýzu použití naší služby. Bližší informace naleznete v dokumentu Ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google. Pokud chcete být vyňati ze zpracování analytických dat společností Google, využijte nástroj této společnosti pro odhlášení.