Často kladené dotazy

Nápad na tento projekt vznikl jako reakce na spoustu našich známých, kteří potřebovali sem tam něco přeložit, jinde něco naprogramovat, zkontrolovat seminárku, poradit se smlouvou apod. Jelikož jsme vytížení, mnohdy jsme museli známé domítnout a trápilo nás, že nejsme ani schopni odkázat je na alternativní pomoc.

A o tom je náš projekt. Jsme úplně první crowdsourced proofreading projekt. Snažíme se sdružit lidi z různých oborů, aby člověk, který něco potřebuje, měl místo, kde může přijít a najít pomoc. Pomoc v jakémkoliv oboru či odvětví, pomoc při jakémkoliv problému.

Systém je jednoduchý. Lidé se znalostmi či schopnostmi se zaregistrují a poté dostávají e-mail v případě, že je poptávka po jejich znalostech či schopnostech.

Naopak člověk hledající pomoc jen zadá poptávku a pokud se mu podaří oslovit ostatní Kritiky, kteří projeví dle svého uvážení zájem, může si vybrat toho nejvhodnějšího pro zpracování.

Žádné. Všechna pravidla a podmínky se vztahují jen pro vaše budoucí aktivity na serveru KRITICI. Tedy jen pro případy, kdy zadáte kontrakt ke zpracování, nebo nějaký kontrakt sami získáte.

Pokud se jen zaregistrujete, nic se neděje, nic nemusíte. Jediné, co se registrací změní, je zasílání e-mailů - v budoucnu vám občas pošleme souhrnný e-mail s aktuálními příležitostmi. Bez reklam. A frekvenci zasílání nebo úplné vypnutí si můžete kdykoliv nastavit ve vašem profilu.

Sami jsme profesionálové a víme, jak těžké je ucházet se o projekt v mezinárodní konkurenci, kde cena je nejdůležitějším parametrem. Proto jsme chtěli vytvořit první systém, kde kritériem není cena, ale kvalita.

U nás nepovolujeme smlouvání o cenu. Cenu pevně stanoví zadavatel a zpracvatel ví, že cena je neměnná, proto může velmi rychle zvážit zda projekt odpovídá jeho finančním požadavkům a nemusí ztrácet čas ve stresujícím a spekulativním souboji o kontrakt, v jehož průběhu cena rapidně klesá až na minimální, mnohdy nepřijatelnou, hodnotu.

Snažíme se o férové vztahy mezi zadavateli a zpracovateli. Proto zadavatel bez jakéhokoliv tlaku stanoví cenu, kterou považuje za přiměřenou svým možnostem a požadavkům. Zpracovatelé projeví zájem jen tehdy, pokud jim vyhovuje ocenění, přičemž ví, že zcela odpadá handrkování se o cenu a jediné, co se řeší, je kvalita a rychlost zpracování.

KRITICI je místo, kde se potkávají lidé, kteří se dají rozdělit do dvou skupin. Podle toho, do které skupiny patříte vyplňte na úvodní stránce jednoduchý formulář.

  • Lidé kteří chtějí uplatnit své schopnosti - zpracovatelé zakázek - začněte v části Budu Kritik zvolením jednoho či více oborů, ve kterých chcete nabízet své služby zadavatelům.
  • Lidé kteří něco potřebují od ostatních - zadavatelé zakázek - začněte v části Potřebuji pomoc nahráním souborů ke zpracování či souborů s požadavky.

KRITICI jsou flexibilní systém, kde si můžete zadat jakýkoliv obor, ikdyž není jmenovitě zmíněn v existujícím seznamu.

Pro zadání neexistující kategorie zvolte volbu "Jiné" a vepište stručný název vašeho oboru.

Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl příjem pro stát zcela zanedbatelný.

– Gabriel Laub, český esejista a novinář 1928 – 1998

KRITICI fungují jako platforma, která zkontaktuje zadavatele a zprostředkovatele a poskytne oběma stranám potřebné jistoty a technické prostředky, které jsou nutné pro zdárné ukončení prjektu a následné finanční vyrovnání.

Smluvní vztah je navázán čistě mezi zadavatelem a zpracovatelem a pouze na nich záleží, jakým smluvním způsobem transakci ošetří a jakým způsobem provedou zdanění.

Platforma KRITICI si strhne poplatek za zpracování transakce, na který vystaví plátci samostatný doklad, jak nařizuje zákon. Tento doklad si plátce zahrne do svých výdajů, jak je obvyklé.

Výše poplatku je dynamicky stanovena na základě několika indikátorů, takže vypočet je poněkud složitější. V každém případě po projevení zájmu o kontrakt vám výši poplatku daného kontraktu vypočítáme a viditelně ihned zobrazíme, takže než kontrakt přijmente, budete mít veškeré informace k dispozici.

Pro ilustraci může být výše poplatku Kritika, který má negativní hodnocení od klientů a je tudíž pro následujícího klienta rizikovější, mírně vyšší, aby se vyrovnalo riziko, že klientovi budeme muset kompenzovat nepovedený projekt apod.

Pokud nebudete s výší poplatku jakkoliv spokojeni, vždy můžete zvolit volbu "Již nemám zájem". V takovém případě budeme vděčni, když nám také dáte vědět váš názor stisknutím tlačítka se symbolem poštovní obálky, v pravém dolním rohu stránky.